Profesjonalne wzory pism z pełną instrukcją. Nie płać za drogie porady prawne!Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o utrudnianiu przez pracodawcę wyborów do rad pracowników

W momencie gdy zostały spełnione ustawowe przesłanki utworzenia w zakładzie pracy rady pracowników, pracodawca jest zobowiązany zapewnić warunki do przeprowadzenia wyborów. Uchylanie się od tego obowiązku, bądź utrudnianie w inny sposób procesu powstawania rady powinno być zgłoszone P
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o dyskryminowaniu członka rady pracowników

Dyskryminacja członków rady pracowników potrafi mieć charakter zarówno jawny, jak i ukryty. Może to być m. in. rozwiązanie stosunku pracy, pomijanie przy awansach, podwyżkach płac, szkoleniach, czy np.nakładanie dodatkowych obowiązków względem reszty załogi. Tego typu postępowanie pra
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o uchylaniu się przez pracodawcę od przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian

W sytuacjach, gdy pracodawca nie udostępnia radzie pracowników żądanych informacji, a jednocześnie brak jest ku temu uzasadnionych powodów – jak np. potrzeba zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa – popełnia on wykroczenie ścigane przez Państwową Inspekcję Pracy. Za tego ty
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o uchylaniu się przez pracodawcę od przekazania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia

Zawiadomienie kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy powinno być środkiem ostatecznym, stosowanym w sytuacji, gdy postawa pracodawcy uniemożliwia jakąkolwiek współpracę, pomimo wielokrotnych wniosków rady. Zbadanie sprawy przez PIP może bowiem zakończyć się nałożeniem na pracodawcę g
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o uchylaniu się przez pracodawcę od konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia

Efektem skierowania sprawy do PIP może być nałożenie na pracodawcę grzywny, lub kary ograniczenia wolności, co przyczyni się do zaognienia relacji na linii rada – pracodawca. Z tego powodu zawiadomienie kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy to ostateczny środek dyscyplinowania
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o braku konsultacji w zakresie podjętych działań dotyczących stanu, struktury i zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia

Jeżeli pracodawca w sposób niezapowiedziany i bez konsultacji z radą pracowników wprowadzi poważne zmiany w realizowanej polityce zatrudnienia, stanowi to naruszenie przepisów. Ściganiem tego typu wykroczeń zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy, do której Rada powinna wysłać w tej spr
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o utrudnianiu przez pracodawcę konsultacji w zakresie podjętych działań dotyczących stanu, struktury i zmian zatrudnienia

Nie tylko braki, lub uchylanie się od konsultacji grozi pracodawcy karami. Utrudnianie i przewlekanie tego procesu również może stanowić podstawę dla złożenia zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy. Warto jednak dysponować mocnymi dowodami, gdyż – w przeciwieństwie do wyżej
Zobacz Pismo