Profesjonalne wzory pism z pełną instrukcją. Nie płać za drogie porady prawne!Wzór sprzeciwu pracownika od nałożonej kary pieniężnej

W pakiecie:

  • Wzór pisma do wypełnienia
  • Szczegółowa instrukcja jak uzupełnić dane
  • Informacja w jakich sytuacjach pracodawca
    może zastosować karę pieniężną
  • Opis całej procedury składania sprzeciwu24,60 zł

Zostałeś ukarany karą pieniężną?

Żadna kara nie jest miła, ale z pewnością najbardziej dokuczliwą jest kara pieniężna. Bardzo ważnym pytaniem jest czy Twój pracodawca w ogóle miał prawo ukarać Cię w ten sposób? Kodeks pracy bardzo wyraźnie wskazuje sytuacje, w których pracownik może być dyscyplinowany w tak dosadny sposób.

Art. 108. § 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

 

Gwarantujemy:
Jesteśmy pewni, że będziesz bardzo zadowolony z jakości i łatwości zastosowania tego wzoru dokumentu.

Ponieważ autorami naszych porad są wieloletni praktycy prawa pracy, możemy zagwarantować Ci ich wysoką wartość merytoryczną i poprawność formalną. Dlatego nie boimy się zaoferować daleko idących gwarancji satysfakcji - z gwarancją finansową włącznie!