Profesjonalne wzory pism z pełną instrukcją. Nie płać za drogie porady prawne!Cofnięcie wypowiedzenia złożonego przez kobietę w ciąży

Pracownica będąca w ciąży może skutecznie cofnąć swoje oświadczenie woli dotyczące rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, w tym celu jednak konieczne są do spełnienia pewne warunki. Co do zasady, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem terminu wypowiedzenia złożonego przez pracow
Zobacz Pismo

Zawarcie umowy z kobietą w ciąży, a prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zawarcie umowy o pracę na czas określony z kobietą w ciąży będzie stanowiło podstawę do nabycia przez nią prawa do urlopu macierzyńskiego i świadczenia z ubezpieczenia społecznego w postaci zasiłku macierzyńskiego. Jednak nastąpi to tylko wtedy, gdy poród będzie miał miejsce w czasie
Zobacz Pismo

Wymierzenie kary porządkowej pracownicy w ciąży

Pracodawca może zastosować karę porządkową wobec pracownicy w ciąży, nie znajduje tu zastosowania szczególna ochrona stosunku pracy. Pracownice w ciąży są, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, kategorią pracowników objętych szczególną ochroną stosunku pracy. Postanowienia dotyczące u
Zobacz Pismo